Boguś-Bus Przewóz Osób

przewozy1815@przewozy.info.pl

+48 602 489 697 

Lębork  

Regulamin

Przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu

PRZEPISY PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE PRZY PRZEWOZIE OSÓB I BAGAŻU.

 1. Opłaty taryfowe osób środkami Przewozowymi Osób określone są przez właściciela firmy w uzgodnieniu ze Starostwem Powiatowym.

 2. Do przewozu uprawnia  bilet jednorazowy z kasy fiskalnej.

 3. Za jednorazowy przewóz na liniach specjalnych/sezonowych, rekreacyjnych, imprezowych-opłatę ustala właściciel firmy.

 4. Za jednorazowy  przewóz wózków, bagażu lub psa firma nie pobiera opłat.

 5. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na liniach regularnych uprawnione są dzieci do lat 4.

 6. Do korzystania z miesięcznych biletów na przejazd  uprawnieni są: uczniowie oraz studenci wszystkich szkół, pracownicy, oraz osoby, które wykupiły taki  bilet.

 7. Za przejazd bez ważnego biletu pobiera się opłatę karną.

 8. W razie zgubienia lub zniszczenia biletu miesięcznego wydawany jest duplikat bezpłatnie za pierwszym razem, każdy kolejny duplikat kosztuje 15 % wartości  biletu.

 9. Upoważnionymi do kontroli biletów są kierowcy autobusów oraz uprawnieni kontrolerzy. 
  Na żądanie kontrolera biletów pasażer jest zobowiązany wręczyć kontrolerowi bilet. W przypadku przejazdu bezpłatnego lub na podstawie biletu ulgowego, należy okazać kontrolerowi dokument uprawniający do ulgi. W przypadku przejazdu na podstawie biletu miesięcznego, pasażer jest zobowiązany okazać kontrolerowi dokument, z którym obowiązuje bilet.

 KIEROWCA  MOŻE ODMÓWIĆ PRZEWOZU OSÓB:

 • nietrzeźwych i zachowujących się nieodpowiednio,

 • mogących  zabrudzić tapicerkę, oraz  innych pasażerów,

 • za niewłaściwe zachowanie podczas przejazdu,

 • wzbudzających odrazę brudem lub niechlujstwem.

Z uwagi na powyższe upoważniony pracownik Firmy może odmówić sprzedaży biletów miesięcznych, oraz jednorazowych.